Hoppa till innehåll

Vill du berätta?

Vill du själv berätta vad assistansen möjliggör för dig – vem du är – eller vilket liv som du har förlorat på grund av indragen assistans? Skicka i sådana fall in din berättelse till iam@stil.se. Du kan vara anonym. Det behöver inte vara perfekt skrivet utan vi redigerar berättelserna i dialog med dig. Huvudsaken är att du berättar.

Berättelsens längd ska vara 250-300 ord (motsvarar ca 2 minuters tal).